lördag 25 februari 2017

Mitt gissade nyhetsflöde Canacol i närtid 0-3 veckor

1. Nästa vecka om ingen fördröjning på 75 dagar borrning... så borde high impact oljeborrningen Mono Capuchino 1 komma på fredag 3e mars. Ni förstår själva att fördröjningar inte är något konstigt. Svagt resultat är allt under 2000 fat/dag vid 24h test skulle jag säga men jag är absolut ingen expert på detta! Sen är min åsikt att ett svagt resultat inte vore katastrofalt på något sätt. Många säger att CNE borde hålla sig till gasen.. men de äger ju dessa rätt spännande fält och efter lång tid av ständigt lyckade gasborrningar så vill man uppenbarligen vid dagens bättre oljepriser försöka sig på ett par av sina bästa oljeprospects. Så här strax före resultat så kan man konstatera att antingen så har resultat läckt ut vilket motsägs av att kursen pressats länge nu eller så är marknaden helt likgiltig inför möjligheten att det kommer ett mäktigt borrhål På avdelningen läckor så kanske man ska tänka sig för när det gäller att kliva av på plötslig studs uppåt närmaste tiden utan att resultatet av borrningen är pressreleasat. En sådan borrning är en stor historia med mycket folk på plats och CNE är noterat på börser i Kanada, USA och Colombia. Om man gör ett dåligt borresultat så har vi att ställa 7 musd net borrkostnad borta mot 700 musd i Enterprise value (dvs börsvärde + skuld). Dvs trist men inget som borde orsaka att dagens negativa miljö fortsätter lite längre än annars.
Ungefär så här ser Mono Capuchino1 borrplatsen ut just nu.

2. Nästa gasborrning,Cañahuate1, är sagd att inledas i februari och ta 2 veckor att borra. Denna kan alltså komma närsomhelst. En gissning är att bolaget kan få för sig att hålla ihop rapporteringen av dessa två för att ha den mer säkra gasborrningen som något positivt i pressreleasen i händelse av svagt resultat på punkt 1. Ren spekulation förstås. Borrningen har hög sannolikhet att lyckas men är just därför kanske inte mer än möjligen en psykologisk bekräftelse på att naturgasen fortsätter rulla på helt enligt plan och lite till.
Jobo gasuppsamling och bearbetningsstation, nuvarande borrning är ca 5km bort från denna plats.

3. Bolaget rapporterade sina årliga reserver mars 16, 2016 förra året, vilket för en producerande och snabbt kontraktsmässigt växande aktör som CNE är viktigt. Årets nya rapport kommer innehålla resultatet av ett antal lyckade gasborrningar förra året och ska underbygga trovärdighet i den nära trippling av produktionen från 90 MMcf/d idag till 130 slutet 2017 och 230 MMcf/d slutet 2018.

Tillsammans med USA besked om ev skatter på oljeimport, jag har sett spekulationer om 20% eller ca 10 usd/fat så kan man konstatera att efter rätt lång tid av nyhetstorka (även om nyheten med finansieringen nyss var helt okej) så står vi inför en intensiv period.

Canacol är främst en naturgasproducent och framtiden för naturgas och LNG är extremt spännande tycker jag. Det gäller speciellt naturgas i Colombia där dagens Chevron produktion faller i snabbare takt från tömda fält än Canacol hinner addera nytt vilket är orsaken till att Höegh LNG fått möjlighet att placera en FSRU där.

Tro mig gärna när jag säger att jag kritiskt granskat alla risker, inklusive om läckta resultat, men att jag inte kunnat hitta något som slagit hål på caset att CNE är ett gasbolag som idag är mycket lönsamt med fasta kontrakt och som på ca 22 månader kommer trippla sin gasförsäljning med mellansteget 45% tillväxt i slutet på detta året. Vidare så har Credit Suisse nyligen rimligen tittat mycket noga på bolaget och dess finansiella situation och valt att gå in som ny huvudbank i bolagets totala omfinansiering med sänkt räntekostnad som resultat.

Nötande säljande som driver kursen ner är mentalt jobbigt men det är bra terapi att gång på gång läsa genom och förstå exakt vad det är man äger och vilka riskerna och möjligheterna är. Om ni tycker sådant här är lätt slitsamt så är ni alltså inte direkt ensamma och jag talar till stor del till mig själv när jag säger att det är orsaken att man borde följa sina regler vad gäller att diversifiera och endast snitta ner till en viss gräns, även i bolag man tror väldigt mycket på och även när man tror att marknaden har helt fel (vilket jag tycker den ofta har).

Jag tror och hoppas på 8 cad senast i slutet av 2018 när bolaget förhoppningsvis når 230 MMcf/day i kontrakterad volym utan försening. Jag tror också såväl huvudägaren som Chevron eller möjligen om de träffar bra med shale oljan, Conoco Phillips kan komma köpa ut bolaget. Om jag inte ägde några aktier så hade bolaget stått högst upp på min köplista. Men jag hade inte nödvändigtvis rekommenderat mer än max 10-20% portföljvikt beroende på vad det är för typ av pengar/sparande/mål...

Vad jag INTE skulle vilja äga idag är GTE, PXT, LUPE etc. När det gäller sådana bolag så tycker jag det är motiverat med rejäla nedställ inför vad som kan bli en 10usd tull på oljeimport då detta kan förvärra fundamenta på världens oljemarknader rejält genom att ultrastimulera USA produktion för importsubstitution.

Räddad av valutan och min syn på vad som händer i oljevärlden och bolagens värderingar

I skrivande stund är jag ner ca 3.5% från 12 månaderstoppen.

Orsaken att det faller är största innehavet, Canacol, orsaken att det inte faller värre är CAD/USD uppgång, trading, andra placeringar. Igår läst jag hur Canaccord skrev om att kapital i USA flödar från internationella oljeplays, specifikt kanadensiska, till amerikanska. Enligt något mått de hade så var värderingsskillnaden kraftigt ökad och huvudskälet man listade var det som jag funderat mycket över senaste veckorna men inte dragit slutsats av då det är så ologiskt för CNE, nämligen en amerikansk skatt på import och då specifikt på import av olja.

Jag ska repetera och utveckla vad jag skrivit ett av och till här senaste tiden:
1. USA har väldigt mycket olja i shale pga de tårtliknande formationerna med flera olika lager.
2. Kostnaden för att utvinna detta har fallit vilket man kan dela upp i två komponenter:
a) Tekniska framsteg
b) lågt kapacitetsutnyttjande driver ner priserna
A består och fortsätter utvecklas, B försvinner nu. En gissning är att de framöver kvittar varandra.
3. USA förbrukar knappt 20 miljoner fat/dag men producerar själv bara 9 miljoner fat/dag.
4. Världens oljeförbrukning ökar i det korta perspektivet med 1 - 1.5 miljoner fat/dag men min högst privata gissning är att vi inom 10 år är nere i nolltillväxt då olja till stor del är ett transportbränsle. Om det är ett korrekt antagande så finns det ett starkt incitament från alla oljeländer att snabbt producera sin olja.
5. Det är extremt logiskt agerande från USA's perspektiv i mina ögon att lägga en skatt på oljeimport. Varför låta Arabvärlden och Ryssland konkurrera ut den lite dyrare shalen när man kan jämna ut cost skillnaden tillräckligt mycket och sänka denna importnota för landet, på  köpet skapa mängder med jobb och finansiera nedplockning av USA's skyhöga företagsbeskattning och på så sätt skapa ännu mer jobb?
6. Om USA med tull på 5-10 usd på importerad olja höjer priset på inhemsk WTI olja.. vad händer?? Det är 48.000 dollar frågan. Min gissning är att shale olja i USA kommer bli en enorm boom sektor och att WTI blir dyrare än Brent. Det är den enkla biten. Frågan är vad som händer med Brent priset i resten av världen. Här är min gissning att priset faller (och dämpar den uppgång i WTI amerikanska konsumenter utsätts för) men jag får inte ihop det med rekordlånga positioner i Brent olja.

Så mycket tyder för mig på att amerikanska fonder och investerare dumpar internationella oljeinnehav och köper shaleproducenter.

Canacol har en lång historik av att trejda som ett oljebolag trots att det är löjligt och fel då man främst är en inhemsk colombiansk gasproducent med fasta USD take or pay gaskontrakt. Vid Brent 0 dollar så skulle man fortfarande vara ett mycket lönsamt företag som bara återigen satsar mer just på gasen som enkelt är billigare än LNG Colombia nu importerar.

Vi är rätt nära i tiden information om USA's skattereform. Vi är också rätt nära resultatet av vad som de facto är Canacol's första återstart att borra efter olja i en s.k high impact borrning.

Vad kan bryta kräftgången?
1. Träff på över 2000 fat/dag
2. Bra reservrapport på gasen (Colombia's rätt höga skatter på CNE sänks från 2019 rejält vilket kommer öka NAV).
Vi bör veta mer om båda dessa punkter inom 1-3 veckor.
3. Besked om USA's skatte-tull reform bör också vara precis runt hörnet. Faktum kvarstår att CNE inte borde påverkas mer än säg Golar LNG av den... men ändå dras man ner med sådant som Parex och Gran Tierra. Efter ett besked så kanske det med hjälp av analytikerrapporter kan bli en mer korrekt bedömning i marknaden av vad CNE de facto är för bolag. Dvs att man är ett extremt snabbt växande colombianskt gasbolag med fasta USD kontrakt i en värld där jag tror chansen för stark USD och stark USA ekonomi är god under nya administrationen (oavsett vad breda vänstern önskar).

Jag avslutar med att påpeka att ovanstående inte är någon absolut sanning. Det är vad jag tror/gissar/uppskattar. Jag kan ha helt fel, det kan finnas något bolagsspecifikt som jag trots intensivt letande missat. Kursen i CNE kan också fortsätta gå kräftgång även om jag har rätt baserat på att det vid besked i frågan kan dumpas ännu hårdare i kanadensiska "oljebolag".

torsdag 23 februari 2017

Veckans statistik, okänd funktion på bloggen?

Jag vet inte om alla känner till att om man scrollar längst ner på bloggen så dyker all kommande relevant statistik från de stora länderna för veckans alla dagar inkl tidpunkt och konsensusprognos och utfall upp. Rätt användbart tycker jag.

Varför jag inte äger OceanYield vid 60 nok

Jag har ägt denna aktie tidigare, kanske ett år sen och då in på 51 för att sen sälja på 66 eller något sånt. Men jag var hela tiden medveten om svagheterna i bolaget och vid 65-70 nok så var min åsikt att inga av dessa var inprisade.

Nu är svagheten att de har oljeservicefartyg inprisat helt enkelt för att motparterna kommit ut ur garderoben som finansiellt svaga. Dvs idag är denna svaghet inprisad.

Det jag gissar inte är inprisat och som är orsaken att jag kör denna korta blogg (tillsammans med uppgiften på avanza att det bara hos dem finns 363 ägare till OY) är deras FPSO dvs en för stora pengar ombyggd tanker som producerar och lagrar olja offshore i Indien.

Min åsikt har hela tiden varit att jag är kritisk mot hur OY visar detta i sina presentationer enligt följande:
- Snitt 11 år kvar på kontraktstid säger man
- Motparten i Reliance står för 6% av totala orderstocken
- Utdelningen tar bara 76% av tillgängligt kassaflöde

Låter kanon va?

Kruxet är... följande siffror som aldrig finns i presentationerna från OY:
- Totala intäkter Q4 2016 är 82 musd av detta står FPSO'n för 35.3 musd, det är 43%... oops
- Kombinera det med: "The unit is currently on a contract with Reliance Industries Ltd. (RIL) that expires in September 2018." och att även om FPSO's inte är så illa som Seadrill's riggar där man letar olja... så är det inte heller strålande.. OY kan få förlängt avtal, ny kund, sänkta priser eller inget nytt avtal.  Väg allt det mot att utdelningen idag tar 76% av tillgängligt kassaflöde och att tillväxten i företaget har bromsat upp nu.
- Notera att företagets aktieägare är vana vid att få en utdelningshöjning varje kvartal på 0.5 usd cent och fundera på oddsen att det kan fortsätta 2018 och därefter..
- Notera att vi redan vet att kommande kvartal så slår tappade luckrativa oljeserviceavtal genom jämfört med Q4 2016.

Jag säger inte att OY är en dålig investering på 60 nok och 10% utdelning för den har redan backat en bra bit, men jag säger att jag gärna vill att mina kära läsare ska ha grepp om riskerna.

onsdag 22 februari 2017

Bolag 4 i utdelningsportföljen: Care Capital Properties CCP:US

Diversifiering handlar det om här, dvs inte shipping. Notera noga det jag nämnt tidigare nämligen att när jag rör mig ut från min kärnsektor så kommer jag ha sämre kunskap om bolaget/branschen men det är en risk jag är beredd att ta då vi jobbar med rätt hyggligt säkra företag uppbackade av solida nyckeltal. Lärandet blir också något av en löpande process och jag behåller placeringen så länge som det lärandet bekräftar tesen.

Nåväl, nr 4 är i branschen fastigheter för vårdbolag/avancerat vårdhem, dvs segmentet mellan sjukhus/rehab och ålderdomshem i USA. På engelska kallar man det "skilled nursing and healthcare". 

- Man har en utdelning på drygt 9% per år och den är väl uppbackad genom att bara 76% av intäkterna tillgängliga för aktieägarna delas ut. Nästa kvartalsutdelning ca mid mars 2017.

- Stort bolag med 340 fastigheter i 36 stater i USA. Man har över 40 operatörer som bedriver vården som hyrestagare med i snitt 9 åriga kontrakt.

- Balansräkning som ser vettig ut med 4.5x EBITDA och strategi att binda en avsevärd del av belåningen.

- Den som slutligen betalar för kalaset är Medicare och Medicaid. Man är i en demografisk tillväxtbransch och man är billigare än annan vård som direkt sjukhusvård vilket gör att målet för sjukvården alltid kommer vara att flytta patienter så snabbt som möjligt från dyrare vård till CCP vård.

Kursen idag är ca 25 usd och jag har betalat 24.25 rätt nyligen och jag har själv idag 3% portföljvikt mot dem så här långt. Omsättningen är i runda slängar 10-20 musd per dag... dvs extremt likvid. Aktien kan handlas av alla mäklare t.om Avanza. Räkna med källskatt på 15% i KF (ISK kan vara annorlunda, jag saknar erfarenheten av det förfarandet, men ska läsa på och ev addera info under denna blogg om regler för avräkning) vilken ni borde få tillbaka 2-3 år senare enligt gängse procedur där jag bara har erfarenhet av Avanza (som i det alltid gjort ett suveränt jobb, dvs lite positivt av gamla Avanza finns kvar).

PRESENTATION

HEMSIDA

Som alltid finns också ofta info på Seeking Alpha värd att skumma genom även om det (precis som jag här!) är en amatörsajt med tillhörande osäkerhet och brister samt behov av att bedöma skribentens kunskaper: http://seekingalpha.com/symbol/CCP

Som ni säkert minns så är bolag nr 1: TGP:us (ej Avanza handel),  nr 2: SLTB:us dvs Scorpio bulkers börshandlade obligation (ej Avanza handel), nr 3 KNOP:us (Avanza klarar handla)

Det är nu en vecka sen följande svar från Avanza om TGP

SVARET:
2017-02-15
Hej Johan,

Ska undersöka detta med våra jurister och kommer återkomma efter vi fått svar i ärendet.

FRÅGAN:
2017-02-14
Hej,
För ungefär ett år sedan enades vi om att s.k C-corp MLP's, oftast shipping utanför USA i Bahamas och liknande, att dessa inte hade MLP problematiken och ni öppnade för handel med dessa till mångas glädje. Säkert även Avanza's aktieägare som ju uppskattar kunder som handlar med aktier och som borde föredra glada kunder.

Reglerna är inte enkla men jag vill med detta meddelande ifrågasätta om ni har rätt när ni stoppar följande företag:
Värdepapper Teekay LNG Partners L.P.
ISIN MHY8564M1057
Detta bolaget har inte sitt säte i USA utan i Bermuda. 

Lagen säger att amerikanska MLP ska dra högsta använda källskatt skatt på utdelning till utländska investerare. Men TGP är inte amerikanskt och mycket riktigt har jag nu fått bekräftat att man drar ingen skatt på icke amerikaner. Dvs även om man är en MLP med K1 och således för amerikanska privatpersoner ska beskattas som andra K1 MLPs så är man ett annat case än amerikanska MLPs för oss icke amerikaner.

Jag vill därför göra gällande att ni (precis som i fallet börshandlade obligationer för övrigt) utan problem kan handla TGP vilket jag tämligen omedelbart skulle vilja kunna göra och många andra av era kunder skulle vilja göra.

En god början på ett problem är att försöka isolera enbart det verkliga problemet och jag menar att sådant som TGP:us och SLTB:us logiskt sett inte omfattas av er motivering med Skatteverket.

KOMMENTAR Här och nu till bloggläsarna:
Om jag varit jurist med Avanza som Key Account kund så hade jag svarat Avanza inom 24h. Det är så jag (Johan/OB) alltid försökte arbeta med mina kunder, speciellt Key account kunder..

Avanza i sin tur klassar ju mig som lite då och då som antingen PRO eller Private Banking dvs här finner jag mig i kundsituationen istället.

En vecka är lite i längsta laget tycker jag som kund, speciellt utan feedback på varför det drar ut i tid enligt principen att det ska inte vara kunden som behöver stöta på om vad som händer. Men okej, så kan det vara, jag har inte alla fakta, men jag blir besviken om svaret inte dyker upp kommande dagar måste jag som kund påpeka. Lite grand handlar det också om att jag har väldigt dålig erfarenhet efter de månader det tog att diskutera SLTB och börshandlade obligationer i Avanza Pension. Jag är kort sagt rädd för att det är ett återkommande problem.

torsdag 16 februari 2017

Canacol nerd?

Jag har fått den 89 sidiga mer djuplodande presentationen från bolaget som användes vid analytikerträffen nyss.

13 mb, den som önskar kan maila in till originalbraila at yahoo com så skickar jag över den.

Den som inte orkar lägga tid på det kan veta att det kom bra nyhet idag på omfinansiering, något jag länge sagt inte borde vara något att oroa sig för.. men när kursen är svag så hittar folk alltid skäl att oroa sig så därför var det mkt bra.

Jag är mycket förtjust i mitt flaggskeppsbolag Canacol's framtidsutsikter måste jag säga. Det i sig garanterar ju ingenting men så känner jag i alla fall.

Mer Canacol idag: http://seekingalpha.com/article/4046189-canacol-energy-natural-gas-producer-deep-value-hidden-gem Pro artiklar brukar vara bra. Om ni inte kan läsa utan att registrera er så se till att göra det (gratis), Seeking Alpha är ett av mina viktigaste verktyg.

(RED: JAG KÄNNER VISS OSÄKERHET OM EN FIL PÅ 13 MB KOMMER FRAM, DVS OM NI MAILAR OM DEN OCH INTE FÅTT DEN INOM RIMLIG TID, TVEKA INTE ATT KONTAKTA IGEN OCH FRÅGA, GÄRNA MED ALTERNATIV MAIL, Yahoo verkar i alla fall funka)

onsdag 15 februari 2017

KNOT offshore partners rapport och investor day

Bestående intrycket av Investor day var beundran för management som satt samman kanonintressant dag för oss med böjelsen shipping. Bolaget har nu en solid plats i min utdelningsportfölj.

KNOT-Offshore-Partners-LP-Fourth-Quarter-2016-Earnings-Presentation.pdf

/KNOP-Investor-Day-Presentation.pdf

Investor-Day-Fearnleys-Shuttle-Tanker-Presentation.pdf

Rapporten är ute för Q4:
LÄNK
Jag kommer blogga lite löpande om vad vi lär oss idag. Jag börjar med intrycket och tankar runt rapporten ovan.
Jag ser det som en stabil rapport som bekräftar att detta bolaget kan fungera som en liten komponent i min utdelningsportfölj som ska innehålla minst 10 bolag så småningom och avkasta 8-10% snitt. 
(Utöver den så kommer jag alltså ha "vanliga" aktier också..)

tisdag 14 februari 2017

Flera personer hör av sig med svaren de får från Avanza om att det är Skatteverkets fel

att ni inte kan handla.

Låt oss titta på det svaret:

1. Skatteverket förbjuder inte Avanza att handla SLTB, dvs börshandlade obligationer. Enbart Avanza förbjuder sina kunder det. Mig veterligen har Skatteverket aldrig uttalat några synpunkter om börshandlade obligationer.

2. Avanza säger att man tolkar Skatteverket annorlunda vad gäller s.k MLPs i USA än alla andra banker i Sverige och åtminstone en rejäl bunt andra i EU jag känner till och man hänvisar till ett möte med Skatteverket som mig veterligen vid det här laget måste vara 5 år sen eller något liknande. Självfallet kan jag inte veta om de haft några fler möten. Jag uppmanar Avanza att offentliggöra vad Skatteverket exakt har sagt och när.

Vad USA's skattemyndighet säger är tämligen klart, ge oss vår andel så är vi nöjda. Högre personskatt då MLP har lägre företagsskatt i USA betyder det.
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding
The withholding tax rate for effectively connected income allocable to non-corporate foreign partners is 39.6%, and remains at 35% for corporate foreign partners. A publicly traded partnership must withhold tax on actual distributions of effectively connected income

Så Nordnet drar högre skatt och alla lever lyckliga därefter som goda skattemedborgare och Nordnet's kunder kan som i fallet Teekay LNG plocka även undervärderade MLP's och åtnjuta kursuppgångar när de är duktiga placerare. Men där USA vill ha den höga skatten då företagen är skattegynnade för att beskattningen enbart ligger på hårdare beskattade individer så betalar Nordnet den höga skatten. Vad är så svårt? 

År efter år har gått och ingen kund till Nordnet har råkat illa ut som Avanza pratar om. När når vi punkten att det är dags för Avanza att erkänna att Nordnet hade rätt och Avanza hade fel?

Nordnet's svar är transparent och lättförståeligt, de meddelar kunderna att det blir högre skatt på MLP's och kunderna säger uppenbart okej eller fattar själva beslutet att inte handla.

3. Avanza säger att kunderna kan råka illa ut i efterhand. Hurdå Avanza.. om det dras den högsta skatten precis som USA reglerna stipulerar och som vem som helst kan googla fram. Vad kan hända som är så fruktansvärt, berätta och ge oss en sportslig chans att förstå varför inte bara Nordnet utan alla andra aktörer tolkar reglerna annorlunda. Och vet ni vad, varför inte låta vuxna människor få bestämma själva, signera ett papper och få tillgång till åtminstone telefonhandel på individbasis.

När ovanstående är sagt så har jag precis sett att Nordnet precis som jag spekulerat över inte verkar någon skatt på utdelning från TGP. Ej heller Danske Bank har dragit några 35-39% skatt på TGP:us en s.k K1 MLP...

Vad kan detta bero på.. jo Teekay LNG är inte ett amerikanskt företag, som många andra shipping företag så har man sitt säte i Bermuda. Men man är noterade i USA och har den s.k MLP strukturen. Läser man lagreglerna som jag gör så innebär det att man inte omfattas av IRS regler ovan om att man som amerikansk MLP ska dra högsta skatten på utländska investerare och betala den till IRS... man ska inte dra någonting för Bermuda har inga sådana regler på utdelningar. Exakt detta bekräftas nu av verkligheten då Teekay LNG inte drar av någon skatt innan utdelning betalas och således är det som jag ser det solklart fel att Avanza inte ska kunna erbjuda handel med TGP, vi borde kunna handla imorgon.  Jag har för övrigt sänt ett meddelande till Avanza som går genom detta.

Om Avanza är ett kundorienterat företag så borde man vilja minimera problemet med arga och lämnande kunder så snabbt det går och slå på handel med TGP på basis av ovanstående eller motivera varför det är fel tänkt.

Vidare så borde man omedelbart slå på handel för börshandlade obligationer såsom SLTB där Skatteverket inte har några synpunkter på vad Avanza gör eller inte gör.
 
Lite grand känns det som att vi nu kommer märka om det är ett rent attityd problem hos Avanza eller om de fortfarande har någon form av känsla för att vilja anstränga sig för sina kunder. TGP och börshandlade obligationer som ett första snabbt okomplicerat steg, spännande att se vad som händer. För pessimisterna så vill jag påpeka att det var först efter sån här genomgång som vi kunder återfick möjligheten hos Avanza att handla i sådant som GMLP, DGLP och inte minst bolaget nedan KNOT OFFSHORE PARTNERS LP. Dessa var alla förbjudna hos Avanza innan undertecknad gick genom lagtexten med dem och de låstes upp. Avanza var mottagliga för argument precis som ett vettigt tänkande kundorienterat företag borde vara. Men när det gäller baby bonds som SLTB så var det plötsligt ett uppträdande som fick mig som kund att känna mig allt annat än uppskattad och då det inte fanns och fortfarande inte finns något skäl eller motivation från Avanza så undrar man ju.

Allt vi vill är ju att kunna handla så mycket som möjligt på Avanza. Är det för mycket begärt? Jag skulle uppmana er att fortsätta kontakta Avanza om detta, allt tyder på att de har fel i sak om börshandlade obligationerna, TGP och till och med om vanliga amerikanska MLPs även om jag här och nu ska utfärda ett löfte att inte ta upp den frågan på två år om de bara fixar de börshandlade obligationerna och TGP, dvs det där Skatteverket de facto aldrig uttalat sig.